Valoarea totală a proiectului: este de 975.918 lei, valoarea totala eligibila 753.000 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 640.050 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 97.890 lei şi cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 15.060 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt turiştii care vor vizita judeţul Neamţ.

Activităţile principale ale proiectului sunt:
- realizare materiale de promovare a produsului turistic: albume, pliante, hărţi, casete, film, spot TV şi DVD-uri;
- distribuirea materialelor de promovare la două târguri naţionale de turism, precum şi la organisme ce activează în domeniul turismului, ONG-uri, APL-uri, ambasade, şi obiective culturale;
- promovarea produsului turistic în mass-media prin difuzarea unui spot de prezentare pe un post de televiziune şi publicarea unui material de prezentare într-un cotidian cu acoperire naţională;
- promovare prin intermediul Internetului, constând în realizarea unei pagini web de prezentare a produsului turistic, care va facilita accesul rapid la informaţiile privind patrimoniul cultural al judeţului Neamţ

 


> english version    


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ