prezentare proiect

Consiliul Judeţean Neamţ a semnat, la data de 09 august 2011, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Contractul de finanţare nr. 2008, cod SMIS 17966, pentru proiectul „Colecţii muzeale şi vestigii istorice în judeţul Neamţ”.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea: Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Obiectivul general al proiectului:
Transformarea judeţului Neamţ într-o destinaţie turistică de calitate conform standardelor de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene

Obiectiv specific:
Creşterea atractivităţii turistice a judeţului Neamţ prin dezvoltarea produsului turistic - turism cultural în judeţul Neamţ> english version    


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ