comunicat de presă

Consiliul Judeţean Neamţ lanseazã proiectul „COLECŢII MUZEALE ŞI VESTIGII ISTORICE ÎN JUDEŢUL NEAMŢ”, Cod SMIS 17966, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritarã 5: Dezvoltarea durabilã şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenþie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivitãţii României ca destinaţie turisticã, Operaţiunea: Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovãrii produselor specifice şi a activitãţilor de marketing specifice.

Proiectul a fost semnat pe 09 august 2011 între Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi Unitatea Administrativ Teritorialã – Judeţul Neamţ, în calitate de Beneficiar.

Obiectivul general al proiectului:
Transformarea judeţului Neamţ într-o destinaţie turisticã de calitate conform standardelor
de dezvoltare durabilã ale Uniunii Europene


> english version    


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ